Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 5, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 16:36

După cuvintele aceluiaşi Sfânt Simeon, Patriarhul Fotie, precum şi Sfinţii Ignatie şi Calist, pe când erau ei patriarhi ai aceluiaşi ţarigrad, atunci şi-au scris cărţile despre această lucrare lăuntrică. Aşadar, dacă tu vorbind împotriva rugăciunii minţii vei spune că nu eşti trăitor în pustie, ca să te îndeletniceşti cu această lucrare, atunci te vor învinui: patriarhul Calist, care a învăţat lucrarea minţii trecând prin slujba de bucătar într-o mare lavră din Athos şi patriarhul Fotie, care fiind patriarh, a învăţat meşteşugul luării aminte a inimii.

Dacă tu te leneveşti să te îndeletniceşti cu trezvia minţii, dând vina pe ascultători, atunci tu eşti vrednic de mustrare în chip deosebit, fiindcă după cuvintele Sfântului Grigorie Sinaitul, nici pustia, nici singurătatea nu sunt atât de folositoare în vremea acestei lucrări ca o ascultare înţeleaptă. Dacă vei spune că n-ai un învăţător, care să te înveţe această lucrare, vei vedea că însuşi Domnul îţi porunceşte să te înveţi din Sfânta Scriptură, spunând: „Cercetaţi Scripturile şi în ele veţi găsi viaţa veşnică”.

Dacă tu te tulburi, negăsind un loc liniştit, te tăgăduieşte Sfântul Petru Damaschinul, care spune: „Începutul mântuirii omului stă în faptul de a-şi lepăda dorinţele proprii şi de a îndeplini dorinţele şi înţelegerile lui Dumnezeu şi atunci în lumea întreagă nu se va găsi un lucru sau un loc de aşa fel care să-i poată pune piedici mântuirii”.

Dacă te tulbură cuvintele Sfântului Grigorie Sinaitul, care vorbeşte mult de înşelare, ce se întâmplă în vremea acestei lucrări, atunci acelaşi Sfânt Părinte te îndreaptă spunând: „Cheamă-L pe Dumnezeu, noi nu trebuie nici să ne temem, nici să ne îndoim. Fiindcă chiar dacă unii s-au stricat, vătămându-şi mintea, să şti că ei au suferit una ca aceasta din pricină că ei au început lucrarea singuri şi cu mintea înaltă.

Dar dacă cineva caută pe Dumnezeu cu supunere, cu întrebare şi cu smerită cugetare, nu va suferi niciodată vreun rău prin darul lui Hristos. Fiindcă cel ce trăieşte drept şi fără prihană şi cel ce fuge de plăcerea de sine şi de înalta cugetare nu poate fi vătămat, după cuvintele Sfinţilor această lucrare, nu numai postul, ci şi foamea, desăvârşita mâncare şi va fi spre laudă grija lui deosebită de trup; fiindcă o vieţuire după măsură nu mai iscă aprinderea patimilor.

De acord cu această rânduială şi Sfântul Isaac spune: dacă îţi vei sili trupul tău slab mai presus de puterile lui, vei abate tulburarea asupra sufletului.

şi Sfântul Ioan Scărarul spune: am văzut pe acest vrăjmaş (pântecele) în tihnă şi dăruind minţii trezvia. şi în alt loc: l-am văzut topit de post şi aţâţând pofta, aceasta ca să nu ne punem nădejdea în noi înşine, ci în Dumnezeul cel viu.

Acelaşi lucru ne învaţă şi acea întâmplare, pe care o aminteşte prea cuviosul Nil: în chiar zilele acestea ale noastre a fost aflat în pustie un bătrân călugăr, care vreme de treizeci de ani a fost luptat de dracul desfrânării. şi părinţii au hotărât, că pricina acestui război al desfrâului n-a fost nici mândria, nici hrana, ci faptul că bătrânul nu era învăţat cu trezvia minţii, şi cu lupta împotriva războiurilor vrăjmaşe.

Tocmai de aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: dă-i trupului după puterea lui şi toată nevoinţa îndreapt-o spre lucrarea minţii.

Şi Sfîntul Diadoh: postul este vrednic de laudă numai prin sine însuşi, iar nu după Dumnezeu: scopul lui este să-i aducă pe doritori la curăţenie.

127

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: