Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

Octombrie 6, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 17:50

348. Acolo – în Împărăţia lui Dumnezeu – duce un singur drum: crucea cea de bunăvoie sau cea de nevoie.

349. Prietenul dumitale socoteşte că dacă s-a lepădat de lume, a împlinit deja totul? El ştie că este o lume în inimă şi anume: că trăieşti fără vreo atârnare într-o proprie mulţumire de sine? Să-l ferească Dumnezeu de o asemenea stare sufletească. Şi totuşi, ea trăieşte la unii care cred că ei se află pe drumul cel drept.

350. Ciuda şi supărarea, care se ivesc când cineva îţi nimiceşte însingurarea, nu sunt bune la nimic. Aceasta e rodul părerii de sine: să nu îndrăzneşti să mă tulburi. Aşa, lângă dumneata, prinde viaţă vrăjmaşul. Hotărăşte-te să nu te laşi bântuit de acest simţământ. Duşmănia şi supărarea sunt îngăduite numai atunci, când ţinta lor sunt gândurile şi simţămintele tale rele.

351. A te trezi înseamnă să nu-ţi lipeşti inima de nimic, afară de Dumnezeu. Această lipire aduce sufletul într-o stare de beţie şi el începe să facă lucruri de care nu-şi dă seama singur. A veghea înseamnă să priveşti cu scrutare ca nu cumva să nu ţi se ivească în inimă ceva rău, nepotrivit.

352. Nu e decât o singură metodă, de care dacă nu vom ţine cu toată tuarea aminte, rareori se va strecura ceva pătimaş fără să băgăm de seamă şi anume: să ne judecăm gândurile şi simţămintele proprii, ca să vedem încotro înclină, sunt din cele plăcute lui Dumnezeu, sau sunt din cele plăcute ţie. Asta nu e deloc greu de statornicit. Ia aminte la tine însuţi. Să cunoşti că de îndată ce faci ceva în răspăr, faţă de plăcerea de sine nu te vei mai afla în greşală.

Un stareţ a spus ucenicului său: bagă de seamă, nu adăposti în tine pe trădător. Dar cine este trădătorul? întreabă ucenicul.. Plăcerea de sine, răspunse stareţul. şi aşa este întocmai. Ea este pricina tuturor nenorocirilor. Dacă vei cerceta, vei vedea că tot răul, pe care l-ai îngăduit, de la ea îşi află obârşia.

353. „Nu mai este dragoste şi smerenie”. şi atâta vreme cât acestea nu vor fi, nu va exista nimic din cele duhovniceşti. Cele duhovniceşti se nasc şi cresc împreună cu naşterea şi creşterea acestora. Ele sunt pentru suflet ceea ce este urzeala cărnii pentru trup. Smerenia se dobândeşte prin faptele cele de smerenie, iar dragostea prin faptele cele de dragoste.

354. Priveşte singur la amândouă, iată care este măsura: cine este smerit, acela nu poate ajunge ca cineva să se poarte mai prejos de vrednicia ce i se cuvine, fiindcă el se socoteşte atât de josnic pe sine însuşi, încât ninieni nu se poate purta cu el încă mai prejos; oricâte îndemnări ar întrebuinţa. Aici se află înţelepciunea.

355. Neputinţa năravurilor, Domnul uneori o lasă pentru smerenie. De n-ar fi aşa, noi ne-am ridica îndată mai presus de norii cerului şi acolo ne-am aşeza scaunul. şi de aici pierzarea.

356. Nu e nevoie să-ţi mai spun că arma nebiruită împotriva vrăjmaşilor este smerenia. Smerenia se capătă cu greutate. Este cu putinţă să ne socotim smeriţi, fără să avem nici măcar umbră de smerenie. Cu o simplă cugetare, nu ajungi smerenia. Calea cea mai bună sau adevărata cale cea bună, care duce la smerenie, este: ascultarea şi lepădarea de voie proprie: Fără aceasta poţi să-ţi dezvolţi o mândrie statornică, smerindu-te în cuvânt şi-n înfăţişarea trupului.

Opreşte-te, te rog, la acest punct şi cercetează cu toată frica rânduiala vieţii dumitale. Cuprinde ea ascultarea şi lepădarea de voie proprie? Dintru tot ce faci, ce faci nu după voia ta, judecata şi socotinţa proprie? Faci ceva nevrând, numai pentru că ţi s-a poruncit, numai din ascultare? Cercetează-te, te rog, şi spune-mi. Dacă nimic din toate acestea nu se află, atunci rânduiala vieţii dumitale nu te va duce la smerenie.

Oricât te-ai smeri în gânduri, fără fapte de smerenie nu va veni smerenia. Şi ar trebui să te gândeşti îndeajuns, cum trebuie s-o întocmeşti.

115

Anunțuri

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: