Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 8, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 18:50

250. Problema despre punctul de căpetenie al luptei lăuntrice se dezleagă în chipul următor: coboară-te cu atenţie în inimă, stai acolo în faţa Domnului şi nu îngădui să intre acolo nimic din cele păcătoase. Aici se cuprinde toată lucrarea luptei lăuntrice.

251. Trebuie să deosebim simţâmintele care ne-au intrat în obicei şi simţămintele care trec pe alăturea, care vin şi pleacă. Atâta vreme cât patimile nu sunt omorâte cu desăvârşire, nu ne vor curma gândurile rele, simţămintele, mişcările şi punerile la cale. Ele se micşorează în măsura în care se micşorează patimile. Izvorul lor este jumătatea noastră cea pătimaşă. Iată aici trebuieşte îndreptată toată atenţia noastră. Aducerea aminte de Dumnezeu ştie să izgonească prin acest mijloc tot răul şi să se menţină într-o bună rânduială. Deprinderea rugăciunii Lui Iisus este partea din afară a acestei arme. În esenţă această lucrare este la fel cu şederea acasă. Să fii cu conştiinţa în inimă cu Domnul, a Cărui chemare alungă tot ce este netrebnic. Citeşte-l pe Isichie, unde scrie despre trezvie. Osteneala şi stăruinţa în aceeaşi nevoinţă, biruieşte totul.

252. Căci aşa cum în lipsa Lui (prin rugăciunea lui Iisus) se scurge în noi tot ce este vătămător, fără să lase vreun loc pentru cele folositoare de suflet; tot astfel prin prezenţa Lui se alungă tot ce este potrivnic.

253. Demonii nu pot pune deloc stăpânire pe duhul sau pe trupul cuiva, nu au puterea să pătrundă cu forţa în sufletul cuiva, dacă mai înainte nu-l vor lipsi de toate gândurile ce-l cheamă spre nevoinţă şi nu-l vor goli şi lipsi de vederea duhovnicească.

254. Pravila duhovnicească cea mai de căpetenie, este să fii nedespărţit cu mintea şi cu inima de Dumnezeu, sau să te rogi neîncetat; pentru încălzirea acestei nevoinţe sunt puse anumite rugăciuni grăite, un ciclu de slujbe zilnice, care se desăvârşesc în biserică şi unele rugăciuni de chilie. Dar principalul şi întreaga putere stă într-o neîncetată simţire pentru Dumnezeu, pe care să o şi încălzească după cum se ştie.

Aceasta este legea! De îndată ce apare această simţire, toate pravilele sunt înlocuite numai cu ea; dar de îndată ce această simţire lipseşte, nu o pot înlocui nici un fel de osteneală făcută cu citirea. Rugăciunile rostite prin grai sunt orânduite pentru ca să hrănească această simţire şi de îndată ce nu o hrănesc, atunci ele se citesc în zadar. E numai o osteneală, dar nici un folos. Asta e haina din afară, pentru care, sau care nu este trup sau este un trup în care nu e sufletul.
Doamne, Dumnezeul meu! Ce lucruri aspre am scris! Da, altfel nu se poate vorbi, decât aşa.

255. E propriu rugăciunii mintale să se descopere patimile, care se ascund şi trăiesc în inima omului! Ea le descoperă şi totodată le domoleşte.

E propriu rugăciunii mintale să ne descopere robia la care am ajuns, stăpâniţi de duhurile căzute. Ea descoperă această robie şi ne scapă de ea.

Ca urmare, nu trebuie să ne tulburăm, şi să rămânem nedumeriţi, când se ridică patimile din firea căzută; totul din ele e deşteptat de duhurile cele rele.

Cum însă patimile se domolesc prin rugăciune, trebuie să săvârşim rugăciunea lui Iisus, fără grăbire şi foarte încet, tocmai atunci când ele se vor ridica şi încetul cu încetul rugăciunea lui Iisus va potoli patimile răzvrătite. Uneori, răzvrătirea patimilor şi năvălirea gândurilor pătimaşe este atât de puternică, încât îl ridică pe om de la o mare nevoinţă sufletească. Aceasta este vremea muceniciei  nevăzute. Trebuie să-L mărturisim pe Domnul în faţa patimilor şi înaintea demonilor printr-o rugăciune îndelungată, care ne va aduce negreşit biruinţa.

92

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: