Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 10, 2014

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 12:26

242. Efes. 4, 27: „Să nu daţi loc diavolului”.

Diavolul nu are acces în suflet atunci când acesta nu hrăneşte nici o patimă. Dar când sufletul va îngădui patimii şi va consimţi cu ea, atunci el se întunecă şi diavolul îl vede. Se apropie cu îndrăzneală de el şi începe să gospodărească într-însul. Două mişcări vicioase şi însemnate tulbură de obicei sufletul: pofta şi iuţimea. De va izbuti vrăjmaşul să biruie pe cineva cu pofta, îl lasă numai cu această patimă fără să-l mai tulbure, sau tulburându-l uşor cu mânia; cine însă nu se dă bătut, în faţa poftei, pe acesta se grăbeşte să-l mişte spre mânie şi adună în jurul lui, mai multe elemente de aţâţare.

Cel ce nu deosebeşte vicleşugurile diavolului şi se supără pentru orice, acela face loc diavolului şi se supără pentru orice; acela face loc diavolului, dându-se să fie biruit de mânie. Dar cel ce înăbuşă orice aţâţare de mânie, acela nu numai că nu-i face loc diavolului în inima sa, ci i se împotriveşte şi-l alungă. În vremea mâniei diavolul îşi face loc în clipa când supărarea este recunoscută ca fiind îndreptăţită şi satisfacerea ei, legitimă.

Tocmai în acest moment vrăjmaşul intră în suflet şi începe să bage înlăuntru roiuri de gânduri, unele mai aţâţătoare decât altele. Omul începe să ardă de mânie ca într-o flacără. Aceasta este flacăra diavolească, o flacără a iadului. Iar bietul om crede că el arde astfel de râvnă pentru dreptate, cu toate că mânia omului niciodată nu face dreptatea lui Dumnezeu (Iacov. l, 20).

Acest lucru nu este, în felul lui, decât o înşelare prin mânie, aşa cum este înşelarea prin poftă. Cine înăbuşă imediat mânia, acela spulberă această înşelare şi prin aceasta îl respinge pe diavol aşa cum cineva l-ar lovi pe altul cu putere în piept în dreptul inimii. Cine din cei ce se mânie, dacă se cercetează cu conştiinţa curată după potoţirea mâniei, nu găseşte că la temelia aţâţării n-a fost decât o nedreptate?! Dar, vrăjmaşul întoarce această nedreptate, în dreptate şi o umflă cât un munte aşa de înalt, încât ţi se pare că, dacă nu ni se satisface jignirea noastră, chiar aici lumea însăşi, n-ar mai putea sta.

Tu nu poţi să nu ţii minte, răul, să nu vrăjmăşeşti? Fii vrăjmaş, dar vrăjmăşeşte, împotriva diavolului, iar nu împotriva fratelui tău. De aceea, ne-a şi dat Durnnezeu drept armă mânia, pentru ca noi să doborâm cu sabia nu trupurile noastre proprii, ci ca să împlântăm ascuţişul ei în întregime în pieptul diavolului. Înfige-ţi acolo sabia până în prăsele, iar dacă vrei, bagă şi mânerul şi nu o mai scoate niciodată, dimpotrivă, mai înfige acolo altă sabie.

Dar acest lucru se va petrece atunci când noi ne vom cruţa unul pe altul, când ne vom purta cu dragoste de pace unul faţă de altul. Să mă lipsesc de bani, să-mi pierd slava şi cinstea, mădularul meu îmi este mai scump decât orişice. Aşa va spune unul altuia: să nu ne jignim firea cu scopul de a câştiga bani, de a căuta slava.

243. Ne vom aduce aminte cum lucrează ispitele vrăjmaşului. Tăria sabiei vrăjmaşului este gândul vrăjmaşului însoţit de nădejdea că în inimă omul îl va consimţi, pe temeiul cărui gând el mai pe urmă îşi făureşte o ispită puternică. Este înfăţişată, de pildă, faţa celui care ne-a ofensat: aceasta este gândul care mişcă sabia vrăjmaşului. Când acestei mişcări îi va răspunde în inimă un simţământ neplăcut de cel care ne-a jignit, asta înseamnă că sabia a pătruns până la fiinţa sufletului şi l-a rănit.

Atunci vrăjmaşul se năpusteşte asupra sufletului şi ridică într-însul o furtună întreagă alcătuită din duşmănii şi răzbunări. Dar când în inimă se află o dorinţă necurmată de a ierta ocările şi de a ne păzi întotdeauna într-o blândeţe plină de linişte şi de pace cu toată lumea, atunci oricât ar încerca  vrăjmaşul să pună înaintea sufletului prin gânduri faţa celui ce ne-a scîrbit, inima nu-i va răspunde nimic, iar drept urmare, vrăjmaşul nu va avea de ce să-i agaţe ispita. Lovirea sabiei lui va sări înapoi de pe această inimă, ca de pe un ostaş îmbrăcat în armură.

90

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: