Rugăciunea inimii: † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul/a.

octombrie 29, 2014

† Cuprins

Filed under: Sbornicul — Micael Nicolas @ 15:02

7 Pagini de la X la Z sau/şi Capitole

Pag: 7>>>15 Rugăciunea rostită cu gura, dar fără luarea amintea a minţii, este zadarnică / Rugăciunea scurtă dar adeseori făcută e mai de folos decât cea lungă / Rugăciunea

Pag: 16>>>22 Ce este rugăciunea si care este legătura Rugăciunii lui Iisus cu rugăciunea de obşte / Treptele rugăciunii

Pag: 23>>>30 Rugăciunea lui Iisus

Pag: 31>>>37

Pag: 38>>>44 Roadele rugăciunii

Pag: 45>>>51 Învăţătura tainică / Despre aducerea aminte de Dumnezeu

Pag: 52>>>59 Fiinţa vieţii creştine

Pag: 60>>>66

Pag: 67>>>74 Arderea Duhului / Ce înseamnă să-ţi concentrezi mintea în inimă / Însingurarea şi citirea sunt două aripi în această îndeletnicire

Pag: 75>>>81 Cum trebuie să stăm cu atenţia în inimă

Pag: 82>>>90 Lupta cu patimile / Macarie cel Mare / Diadoh

Pag: 91>>>98 Cum ne putem cunoaşte / Lucrarea lăuntrică şi cea din afară

Pag: 99>>>106 Însingurarea

Pag: 107>>>113 Când Domnul se retrage, sufletul se pustieşte / Trezvia şi buna cercetare

Pag: 114>>>120 Despre înşelare

Pag: 121>>>128 Învăţătura stareţului Paisie despre rugăciunea lui Iisus ce se săvărşeşte de minte în inimă

Pag: 129>>>135 ; Pag: 136>>>142 ; Pag: 143>>>149

Pag: 150>>>156 Taina mântuirii descoperită prin rugăciunea neîncetată

Pag: 157>>>164 Învăţătura stareţilor din Valaam despre rugăciune / Indicele şi recapitularea cărţii „Lucrarea minţii” / Rugăciunea / Ce este rugăciunea? Şi în ce raporturi se află cu rugăciunea lui Iisus faţă de rugăciunea obştească/ Treptele rugăciunii

Pag: 165>>>172 Rugăciunea lui Iisus / Roadele rugăciunii / Învăţătura tainică / Despre aducerea aminte de Dumnezeu / Fiinţa vieţii creştine

Pag: 173>>>181 Arderea duhului / Ce înseamnă să ne concentrăm mintea în inimă / Cum putem sta cu luare aminte în inimă / Lupta cu patimile / Cum trebuie să ne cunoştem / Lucrarea dinlăuntru şi din afară / Însingurare

Pag: 182>>>188 Domnul se retrage sufletul se pustieşte / Trezvia şi buna cercetare / Smerenia şi dragostea / Despre înşelare / Învăţătura stareţului Paisie despre rugăciunea lui Iisus ce se săvâşeşte de către minte în inimă / Învăţătura despre rugăciunea stareţilor din Valaam / Al lui Nichifor cel din singurătate, cuvânt despre trezvie şi paza inimii de netăgăduit şi prea mult folos

Pag: 189>>>195 Despre luarea aminte / Minunatul meşteşug al rugăciunii inimii, după cum l-a arătat şi l-a povăţiut Avva Nichifor cel din singurătate / Călăuziri duhovniceşti de la părinţii liniştii / Din viaţa şi petrecerea Sfântului şi părintelui nostru Antonie / Dintru ale Sfâtului Teodosie începătorul vieţii de obşte / Dintru ale Sfintului Arsenie / Dintre cele ale Sfântului Pavel, cel din Latras / Dintre cele ale vieţii Sfântului Sava / Dintre cele ale lui Avva Marco către Niculaie / Din ale lui Ioan al Scării / Dintre cele ale lui Avva Isaia / De la Macarie cel Mare

Pag: 196>>>203 Din cele ale lui Diadoh de Foticeia / Dintre cele ale lui Isaac Sirul / Din ale lui Ioan din Scurpantos / Din Simeon, Noul Teolog / Şi au zis ucenicii ascultători / Îndreptar celui lipsit de îndrumător / Cuvânt al părintelui Ioan cel străin către ucenicii săi / Notă asupra ediției /

Pag: 204>>>211 Din partea editorului / Extrase din recenziile revistelor religioase / Prefaţă / Valaam, 25 Martie 1938 / Introducere

Pag: 212>>>218 Ce e rugăciunea lui Iisus după forma şi conţinutul ei, despre perioada ei de lucrare cea dintâi sau ostenitoare, despre condiţiile necesare unei cuvenite lucrări a rugăciunii şi despre roadele ei

Pag: 219>>>225 Sf. Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, porunceşte şi-i îndeamnă pe arhierei, preoţi şi toţi monahii şi mirenii, în orice vreme şi clipă să rostească această sfântă rugăciune, având-o ca pe o răsuflare a vieţii.

Pag. 226>>>233 Continuarea convorbirii despre rugăciunea lui Iisus cea lucrătoare; despre mijoacele prin care se învaţă această rugăciune, despre greutăţile, nedumeririle şi greşelile ce se ivesc în timpul acestei rugăciuni şi despre rugăciunea harică, de sine mişcătoare

Pag. 234>>>240 ; Pag. 241>>>247 ; Pag: 248>>>254 ; Pag: 255>>>261

Pag: 262>>>269 Povăţuirile despre lucrarea lăuntrică şi despre rugăciunea lui Iisus, ale Sf. Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, ale celor din vechime: Vasilie cel Mare, Macarie cel Mare, Ioan Gură de Aur, Efrem Sirul, Ioan Scărarul, Isichie Ierusalimneanul, Filotei Sinaitul, Varsanufie şi Ioan, Isaac Sirul şi Cuviosul Serafim de Sarov / Să începem cu Sf. Vasilie cel Mare, “Stâlpul cel de foc, gura cea de foc a Duhului Sfânt, ochiul bisericii (după expresia stareţului Paisie Velicicovschi). Sf. Vasilie cel Mare, tâlcuind cuvintele dumnezeieştii Scripturi / Sfântul Macarie Egipteanul

Pag: 270>>>277 Sfântul Ioan Gură de Aur, “Buzele lui Hristos, luminătorul lumii întregi, învăţătorul ecumenic (cel a toată lumea)”

Pag: 278>>>284 Sfântul Efrem Sirul / Cuviosul Ioan Scărarul /

Pag: 285>>>291 Cuviosul Isichie Ierusalimneanul

Pag: 292>>>298 Cuviosul Filotei egumenul din Sinai

Pag: 299>>>306 Sfinţii Varsanufie şi Ioan / Să trecem acum la marele povăţuitor al liniştirii şi al rugăciunii celei desăvârşite, Cuviosul Isaac Sirul, Episcopul de Ninive, care a trăit în secolul al şaselea

Pag: 307>>>313

Pag: 314>>>321 Cuviosul Serafim de Sarov

Pag: 322>>>328 Scrisorile stareţilor moldoveni – schimonahului Vasilie şi schiarhimandritului Paisie Velicicovschi despre lucrarea minţii şi rugăciunii lui Iisus / Predoslovia sau îndrumarea celor ce doresc să citească pe cel dintre sfinţi părintele nostru Grigorie Sinaitul şi să nu păcătuiască împotriva înţelesului ei

Pag: 329>>>335 Predoslovia la capetele Fericitului Filotei Sinaitul

Pag: 336>>>342 Predoslovia la cartea Preafericitului Isichie

Pag: 343>>>349

Pag: 350>>>356 Un cuvânt asupra cărţii fericitului Părinte Nil Sorschi / Predoslovie

Pag: 357>>>363 Despre rugăciunea minţii, care este lucrarea Sfinţilor Părinţi din vechime, şi împotriva hulitorilor acestei rugăciuni sfinţite şi prea fără de prihană / De unde îşi are începutul această dumnezeiască rugăciune a minţii şi ce mărturii din Sf. Scriptură aduc despre ea purtătorii de Dumnezeu Părinţi

Pag: 364>>>371 Despre faptul că această sfinţită rugăciune a minţii este un meşteşug duhovnicesc

Pag: 372>>>378 Ce fel de pregătire trebuie aceluia, care doreşte să facă această dumnezeiască lucrare / Despre ceea ce este această sfinţită rugăciune a lui Iisus după calitatea şi lucrarea sa / Despre aceea cum trebuie de la început să deprindem lucrarea acestei dumnezeieşti rugăciuni cu mintea în inimă

Pag: 379>>>385 ; Pag: 386>>>392 ; Pag: 393>>>399

Pag: 400>>>406 Povăţuitorii lucrătorii inimii şi ai rugăciunii lui Iisus, cei mai apropiaţi: episcopii – Teofan Zăvorâtul şi Ignatie (Breanceaninov), stareţii de la Optina, stareţul Agapie de la Valaam, protoiereul de la Kronstadt Ioan Serghiev şi alţi nevoitori ruşi din sec. XIX

Pag: 407>>>413 ; Pag: 414>>>420 ; Pag: 421>>>427 ; Pag: 428>>>434

Pag: 435>>>441 ; Pag: 442>>>448 ; Pag: 449>>>455 ; Pag: 456>>>462

Pag: 463>>>469 ; Pag: 470>>>476 ; Pag: 477>>>483 ; Pag: 484>>>490

Pag: 491>>>496 Convorbiri de încheiere

Pag: 497>>>502 Sfârşit

Descarcă cartea în format PDF

Sbornicul în format audio

Reclame

Lasă un comentariu »

Niciun comentariu până acum.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat asta: